„Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa, zwanego dalej „prezesem właściwego sądu rejonowego”.
Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.”
art. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

 

 

Informacja o systemach elektronicznych

https://www.e-sad.gov.pl/

http://www.cepik.gov.pl/

https://www.kir.pl/o-nas/faq/1,filtr.html

https://epuap.gov.pl/wps/portal

https://www.zus.pl/

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

http://www.cpd.mswia.gov.pl/