Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Jacek Charytanowicz Kancelaria Komornicza w Puławach ul. Czartoryskich 8 24-100 Puławy tel.fax 81-888-59-55

Executio iuris non habet iniuriam

Witamy na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Puławach Jacka Charytanowicz

Na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sadowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości ( Dz. U. Nr 133, poz. 882, ze zm.)

W przypadku wyboru komornika w w/w trybie, na wniosku egzekucyjnym należy wpisać, iż "wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji".

Obszar właciwości Sądu Rejonowego w Puławach obejmuje następujące miasta i gminy:

  • Puławy-Miasto, Nałęczów Kazimierz Dolny, Końskowola, Wąwolnica, Kurów, Garbów, Markuszów, Baranów. Żyrzyn, Janowiec, Puławy(Gołąb,Góra Puławska)  
Copyright Nazwa.pl